Finlands ansökan blev vår

De finska socialdemokraternas snabba vändning under våren i Natofrågan drog med sig de svenska, efter Rysslands angrepp mot Ukraina. Utan debatt, vare sig internt i partierna eller offentligt i politiken, utan att frågan fick prövas i val, ansökte Sverige och Finland om Natomedlemskap över våra huvuden. Hur gick diskussionen inom den finska vänstern? Dan Koivulaakso från Vänsterförbundet är politisk statsekreterare (viceminister) för utbildningsminister och vänsterpartiledaren Li Andersson i den finska regeringen. Skulle Natofrågan avgöra om Vänsterförbundet skulle lämna regeringen? Vad är handlingsutrymmet för en vänsterpolitik i stora blocköverskridande koalitioner?

För mer info:

Dagens ETC: 10 röster om vänstern, kriget och Nato
https://www.etc.se/om/tio-roester-om-vaenstern-kriget-och-nato

Sandro Mezzadra: Deserting the War
https://transversal.at/transversal/0422/mezzadra/en?hl&fbclid=IwAR2tX7wxCkvNIHTUxNSq5gktIgOkcAN2ZEKrqCNzZJjoBXF6EBp28AC64w8

Permanent assembly against the war: Manifesto for a Transnational Politics of Peace