2022-07-19

De finska socialdemokraternas snabba vändning under våren i Natofrågan drog med sig de svenska, efter Rysslands angrepp mot Ukraina. Utan debatt, vare sig internt i partierna eller offentligt i politiken, utan att frågan fick prövas i val, ansökte Sverige och Finland om Natomedlemskap över våra huvuden. Hur gick diskussionen inom den finska vänstern? Dan Koivulaakso från Vänsterförbundet är politisk statsekreterare (viceminister) för utbildningsminister och vänsterpartiledaren Li Andersson i den finska regeringen. Skulle Natofrågan avgöra om Vänsterförbundet skulle lämna regeringen? Vad är handlingsutrymmet för en vänsterpolitik i stora blocköverskridande koalitioner?

För mer info:

Dagens ETC: 10 röster om vänstern, kriget och Nato
https://www.etc.se/om/tio-roester-om-vaenstern-kriget-och-nato

Sandro Mezzadra: Deserting the War
https://transversal.at/transversal/0422/mezzadra/en?hl&fbclid=IwAR2tX7wxCkvNIHTUxNSq5gktIgOkcAN2ZEKrqCNzZJjoBXF6EBp28AC64w8

Permanent assembly against the war: Manifesto for a Transnational Politics of Peace

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu