Brandpodden

#18 Slutet på månaden, slutet på världen

2022-06-19

Stigande levnadsomkostnader, brödupplopp, inflation, skattesänkarpopulism på högerkanten, statssubventioner som dras in på bröd och pumpas in på bensin. Priskamperna rasar för fullt. Vad är det unika i dagens situation – och vad kan vi lära oss från tidigare priskamper?

Del II (av fyra) från seminariet Katastrof och kamp är ett panelsamtal mellan Anna Nygård, Tania Preste, Helena Hägglund och Pontus Blüme utifrån Brands förstamajnummer 2022.

Lyssna på del I på Apans anatomi:
https://soundcloud.com/apansanatomi/den-kommande-katastrofgemenskapen

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu