2022-01-06

Feminismen har alltid haft en frihetlig ådra, en tendens till utomparlamentarisk organisering, antihierarkiska basgrupper, direkta aktioner och en do it yourself-kultur – likt anarkismen. Pia Laskar var med och introducerade både anarkafeminismen och queerteorin i Sverige, och har alltid lyft fram likheten. Queerteorin uppstod ur mötet mellan radikalfeminism och poststrukturalism, med samma aktivistiska anda som hos anarkafeminismen. Men den beskylldes också för att liberalisera feminismen, en konflikt som levt kvar in i dagens feministiska diskussioner. I det här avsnittet av Apans anatomi blir det en idéhistorisk dykning in i den frihetliga nutidsfeminismen i Sverige.

Läs mer:

Pia Laskar (red), Lynne Farrow, Carol Ehrlich och Peggy Kornegger: Anarkafeminism
https://www.sac.se/Om-SAC/Historik/Bibliografier/Bibliografi-%C3%B6ver-b%C3%B6cker-och-broschyrer/Sluts%C3%A5lda-b%C3%B6cker/Anarkafeminism

Pia Laskar: Queert dilemma, Arena 2003.

Pia Laskar: Homonationalismens korta minne

Sara Edenheim: The queer disappearance of Butler
https://tidskriftenlychnos.se/article/view/21451

Anna Remmets: Hur radikal är radikalfeminismen

Mathias Wåg: När feminismen äter sig själv

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu