2021-11-25

2015 föll Fort Europa och Europas gränsregim har inte kunnat hitta en ny samlande form sedan dess. I kölvattnet av arabiska våren sökte migranter på flykt en säker plats i Europa och lyckades välta dess murar. De möttes av en våg av solidaritet och engagemang. Det är dags vi återupptäcker och uppvärderar den enorma solidaritetsrörelse och självorganisering som skedde medan staterna stod handlingsförlamade. Med Patricia och Emelie går vi igenom de viktiga lärdomarna från solidaritetsarbetet vid gränserna, skolorna och i lokalsamhället.

Läs mer:

Patricia Lorenzoni: 2015 – När vi var stora
http://www.patricia-lorenzoni.com/aktuellt/2021/8/19/2015-nr-vi-var-stora

Stefan Jonsson: 2015 var ett lysande år, Stefan Löfven
https://www.dn.se/kultur/stefan-jonsson-2015-var-ett-lysande-ar-stefan-lofven/

Sebastian Wikström, Anna Svensson och Mathias Wåg : Sverige skapade Fort Europa

Mathias Wåg: Gränser går inte runt länder, de går igenom dem

Roar Magazine: The rise of border imperialism

Ross Wolfe: Nationalism, borders and the state

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu