2021-11-08

… kommer sociala rörelsers rättvisa att kallas för våld. Det här avsnittet är inspelat som ett panelsamtal live efter David Dufresnes film The monopoly of violence, som en del av Södra Sthlm filmfest i Bagarmossen Folkets hus. Dufresnes skildrar den repression och våld som de gula västarna utsatts för i Frankrike.

Som sociala rörelser kan vi sällan utmana det statliga våldets legalitet – det är i stort sett omöjligt fälla polisinsatser för övervåld mot demonstranter. Men det går att utmana deras legitimitet, om när repressionen ses som rimlig att ta till, och på så sätt begränsa våldsmonopolet. The monopoly of violence har samlat alla de mobilfilmer från gatan som skildrar polisens våld, och diskuterar förloppen i filmklippen med de drabbade, aktivister, forskare och poliser. Vad som ses som legitimt våldsutövande är alltid en politisk stridsfråga och mobilfilmer har blivit ett viktigt vapen i skyddet mot polisvåld. Nu håller filmandet av polisvåld på att kriminaliseras i Frankrike.

I diskussionen lyfts de positiva lärdomar som gjorts inom svenska supporterkulturen hur man bemöter polisens så kallade villkorstrappa på läktarna – går den breda formen av motstånd att föra över på politiska demonstrationer? Gäster i panelen är Mai och Daniel. Samtalet hölls till minne av vår vän och kamrat Olle Eriksson (1979-2021) och hans outtröttliga kamp mot statens våld, både i samhället och på läktaren. Stöd Olle Erikssons minnesfond: http://www.olleerikssonsminnesfond.se

Mer info:

Trailer för filmen The monopoly of violence:

Radiosporten dokumentär: Striden om ståplats – villkorstrappans födelse och död
https://sverigesradio.se/avsnitt/striden-om-staplats-villkorstrappans-fodelse-och-dod-fotboll-allsvenskan-radiosporten-dokumentar

Mathias Wåg: Mjukare polistaktik gav hårdare tag (Arbetaren)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu