TEMA: 8 MARS

2021-03-07

Vad gör vi när vi inte kan samlas? När vi inte kan gå sida vid sida, skandera tillsammans och forma en kollektiv kropp av motstånd?

Vi går samman. Vi skapar nya digitala allianser och upprätthåller gamla. Vi söker efter små fickor av autonomi och gemenskap. Vi tar oss tid att läsa och att lära.

I samband med 8 mars kommer Brand återpublicera några av de bästa texterna med feministisk utgångspunkt från de senaste tio åren. Det blir en vecka av feministisk kritik, analys, dikt och prosa.

Illustration: August Florén

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu