2020-11-26

Vad är egentligen fossilkapitalism? Finns det någon annan kapitalism? Är miljörörelsen en sekt? Det är frågor som Ellen försöker diskutera med Hanna som snubblar på startlinjen, bara för att resa sig upp och uttrycka sin oväntade värme till Peter Wolodarski

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu