2020-11-20

Vem är egentligen kvinna? Frågan diskuteras högljutt inom feministrörelsen. Queerteorin riktar en kritik mot identiteter baserade på kön och sexualitet uppstår. Queer vänder sig emot synen på en grundläggande biologisk essens bakom kön/sexualitet. Hur går queerteorin ihop med en transfeminism och upplevelsen av könsdysfori? I det här avsnittet gästas Apans anatomi av Mika, redaktör för Brands temanummer om queer. Vi går in på den kreativa diskussion som uppstått mellan queer och trans om vad identiteter, representation och sociala konstruktioner är. Varför upplevs både queerteori och transfrågan som så hotande av vissa feminister?

Läs mer:

Mika Kastner Johnson (Arbetaren): Trans och feminismens politiska subjekt

Temanummer Queerfaran (Brand):

Emil Andersson (Brand): Kön är ett politiskt val

Anna Remmets (Brand): Hur radikal är radikalfeminismen

Nina Björk (Etc): Därför är det inte radikalt att prata om könsidentitet:
https://www.etc.se/kultur-noje/nina-bjork-darfor-ar-det-inte-radikalt-att-prata-om-konsidentitet

Sandy Stone: Empire strikes back
https://sandystone.com/empire-strikes-back.pdf

Susan Stryker: My Words to Victor Frankensten
https://sites.evergreen.edu/politicalshakespeares/wp-content/uploads/sites/226/2015/12/Stryker-My-Words-to-VF.pdf

Judith Butler: Genustrubbel

Gayle Salamon: Assuming a Body

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu