# 17 – Nyhetssvep

https://klimatetellerkampenomtidenhome.files.wordpress.com/2019/04/klimatet-eller-kampen-om-tiden-omslag-liten.jpg

Klimatet eller kampen om tiden omslag

I det här avsnittet gör vi en genomgång av ett flertal kampanjer och diskuterar vad som hänt under året och vad man kan förvänta sig för aktioner och aktiviteter framöver. Tillsammans med vår gäst Tove så diskuterar vi även skogskamp och hur man kan engagera sig i skogsfrågor.