”Queera personer har deltagit i protesterna från start” – HBTQ+-kamp i kaotiskt Belarus

2020-09-06

Sedan valdagen den 9 augusti pågår en intensiv, omfattande kamp mot den despotiska regimen i Belarus. Motståndet har fått en snabb spridning genom samhället och leds av en mångfald av initiativ, från strejkande arbetare till kvinnoseparatistiska demonstrationer. Brand har pratat med Anna Bredova från kollektivet DOTYK för att få en bild av relationen mellan demokratirörelsen och HBTQ+-rörelsen.

Vad är DOTYK?

DOTYK (belarusiska för beröring eller att vidröra något) är ett queer-initiativ som arbetar mot diskriminering genom att använda sig av konst och kultur. Vi organiserar en festival för queer kultur i Minsk en gång per år, med kulturevenemang och folkbildningsinsatser.

Skulle du kunna ge oss en kort bakgrund gällande situationen för queera rörelser i Belarus de senaste åren, innan det pågående upproret?

Nivån av homofobi i samhället är ganska hög – enligt olika undersökningar motsätter sig 70-75% av invånarna i Belarus HBTQ+-rättigheter. Det finns ingen lagstiftning mot diskriminering som skyddar HBTQ+-personer. Det förs ingen statistik kring mängden hatbrott och Inrikesdepartementet tar sig friheten att uttrycka öppet homofoba åsikter.

Samtidigt finns det flera queerorganisationer och queerinitiativ som verkar i Belarus, bl.a. queermediaprojektet MAKEOUT, den juridiska organisationen Identitet och Rätt (Идентичность и Право) samt ett socialt center för HBTQ+-personer och deras närstående. De senaste två åren har det startats ett antal HBTQ+-initiativ även utanför huvudstaden, exempelvis initiativet Nya Regioner (Новые Регионы) i Mogiljov, Closet Free i Vitebsk och Inter i Grodno, vilket är en stor bedrift för den queera miljön i Belarus då den typen av aktiviteter generellt är koncentrerade till Minsk. Det genomförs även kulturella evenemang och utbildningsinsatser för queers; klubbar, festivaler etc.

Helgen 29-30 augusti organiserades Kvinnornas Solidaritetsmarsch i Minsk. Skulle du kunna beskriva händelseförloppet och de queera och feministiska rörelsernas deltagande i protesterna? Finns det en koppling till tidigare kampanjer eller aktioner?

Queers och feminister har deltagit aktivt i den politiska processen och proteströrelsen sen den startade. Många feministiska organisationer i Belarus uttryckte sitt stöd för Svetlana Tichanovskajas presidentkandidatur i ett öppet brev. HBTQ+-organisationer och initiativ (däribland DOTYK) stöttade initiativet för en rättvis omräkning av rösterna efter valet. Många HBTQ+-personer deltog som oberoende valobservatörer och var delaktiga i staberna för olika presidentkandidater.

Queera personer har deltagit i protesterna från start – man går ut på gatan, volontärarbetar med att hjälpa häktade, dokumenterar tortyr och olagliga arresteringar. DOTYK kommer i nästa vecka (10 september) att starta ett projekt till stöd för de som protesterar och deras associerade. Kvinnor har från första början spelat en stor roll i den politiska processen före valet – Svetlana Tichanovskaja som presidentkandidat och Maria Kolesnikova som stabschef för en av de häktade presidentkandidaterna Viktor Babariko. Kvinnor har visat motstånd mot statens polisvåld genom att bilda kvinnliga solidaritetskedjor och delta i kvinnomarscher. Den första kvinnomarschen genomfördes den 29 augusti och det pågår planering för att inkludera ett queerblock i nästa marsch.

Vad försöker queera och feministiska aktivister att göra fortsättningsvis? Finns det en diskussion om strategier i den nuvarande situationen?

Just nu lever vi i en väldigt stressad och instabil situation men vi har några prioriteringar: att stötta dem som protesterar, dokumentera brott mot mänskliga rättigheter – i synnerhet mot HBTQ+-personer – samt dokumentera den insats som queers har gjort i proteströrelsen. Vi vill visa att queers har kämpat för ett fritt Belarus i lika stor utsträckning som alla andra.

Men det är svårt att bygga upp någon form av strategi nu eftersom allt förändras så snabbt.

Vidare läsning

Brand: ”Belarus: Ilskans skratt”
Arbetaren: ”Strejkande arbetare fängslas i Belarus”
Viewpoint: ”Dispatches from the Belarus Uprising”
ROAR: ”An urgent call of solidarity from Belarus”
Libcom: ”On the situation in Belarus. Eyewitness impressions”
Crimethinc: ”Anarchists in the Uprising against the Dictatorship”
Novara Media: ”Where does Belarus go now?”

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu