KK-podden

Avsnitt #1 – Kollontaj och Corona

2020-05-03

Första avsnittet som sänds på första maj gästas av Michele Masucci och Tania Preste. Vi kommer att prata utifrån Alexandra Kollontajs begrepp kamratlig kärlek. Kollontaj var rysk revolutionär och aktivist, bolsjevik, centralgestalt under ryska revolutionen 1917 tillsammans med Lenin och den första kvinnliga ministern ansvarig för social välfärd. Kollontai pratade om kamratlig kärlek, och om kärlekslivet mellan kamrater. Hon kämpade med kvinnliga fabriksarbetare för bättre villkor och såg kollektiviserad omsorg som lösningen för många sociala problem. Hur ser en radikal välfärdspolitik ut idag, en där barnomsorg, föräldraskap, reproduktivt arbete, städning, matlagning, husarbete kan kollektiviseras för att befria kvinnor, och inte enbart kvinnor, från det dubbla arbete familjelivet då som nu innebär? Hur skulle Kollontaj agerat under Coronakrisen? Många likheter finns med året efter Ryska revolutionen då Spanska sjukan härjade över världen. Hur ser ett kommunistiskt välfärdsprogram ut där omsorgen står i centrum, och produktionen är underställd arbetarmakten snarare än privata ägarintressen?

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu