Gränser i kroppen

Att leva i en lockdown ger oss en föraning hur arbetet förändras. Hur liv, hälsa och immunitet fungerar som eftertraktade varor på arbetsmarknaden. Vad gör det med oss – både som människor och politiskt – när gränser dras i och mellan våra kroppar. Hur påverkar en distansiering oss fysiskt, socialt och känslomässigt? Avsnittets gäst är Frida Sandström, som ger oss en bild av diskussionerna kring dessa frågor i Köpenhamn. Kan vi ens vara en social rörelse utan att fysiskt mötas?

Läs mer:
Frida Sandström: Means of sabotage (Internationale)
https://www.internationaleonline.org/opinions/1023_means_of_sabotage/

Rasmus Fleischer: Antikroppar – ekonomisk hårdvaluta (ETC)
https://www.etc.se/ekonomi/antikroppar-ekonomisk-hardvaluta

Jasper Bernes: Logistics, counterlogistics and the communist prospect (Endnotes)
https://endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect

Julia Lindblom: Amazon: Motstånd i pandemins tid (Arbetaren)

Achille Mbembe: Covid-19: Dagen efter, skuldbördan (Paletten)
https://paletten.net/journal/covid19-dagen-efter-skuldbordan

Brian Merchant: Coronavirus Is Speeding Up the Amazonification of the Planet (OneZero)
https://onezero.medium.com/coronavirus-is-speeding-up-the-amazonification-of-the-planet-21cb20d16372