2020-04-27

Att leva i en lockdown ger oss en föraning hur arbetet förändras. Hur liv, hälsa och immunitet fungerar som eftertraktade varor på arbetsmarknaden. Vad gör det med oss – både som människor och politiskt – när gränser dras i och mellan våra kroppar. Hur påverkar en distansiering oss fysiskt, socialt och känslomässigt? Avsnittets gäst är Frida Sandström, som ger oss en bild av diskussionerna kring dessa frågor i Köpenhamn. Kan vi ens vara en social rörelse utan att fysiskt mötas?

Läs mer:
Frida Sandström: Means of sabotage (Internationale)
https://www.internationaleonline.org/opinions/1023_means_of_sabotage/

Rasmus Fleischer: Antikroppar – ekonomisk hårdvaluta (ETC)
https://www.etc.se/ekonomi/antikroppar-ekonomisk-hardvaluta

Jasper Bernes: Logistics, counterlogistics and the communist prospect (Endnotes)
https://endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect

Julia Lindblom: Amazon: Motstånd i pandemins tid (Arbetaren)

Achille Mbembe: Covid-19: Dagen efter, skuldbördan (Paletten)
https://paletten.net/journal/covid19-dagen-efter-skuldbordan

Brian Merchant: Coronavirus Is Speeding Up the Amazonification of the Planet (OneZero)
https://onezero.medium.com/coronavirus-is-speeding-up-the-amazonification-of-the-planet-21cb20d16372

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu