Inför 1 maj: Vad har Allt åt alla för planer?

2020-04-21

Vad kommer Allt åt alla Malmö göra på 1 maj i år – när det inte går att demonstrera?

På grund av den pågående coronakrisen och den smittorisk som stora offentliga samlingar utgör så kommer vi under 1 maj ersätta vår årliga demonstration med en heldag av livesänd radio! Så om du känner dig berövad på en dag av radikal vänsterpolitik, oroa dig inte! Alltifrån välbekanta poddar från Radio åt Alla, nya spännande program, quiz och musik kommer sändas hela dagen!

Hur kan vi hitta en kollektiv styrka fast vi sitter isolerade?

På grund av smittorisken uppmanas människor som har drabbats av sjukdomen, som har fått symptom eller som tillhör en riskgrupp att självisolera sig. Självisolering bottnar i ett kollektivt omhändertagande där vi bryr oss om varandra och inte utsätter riskgrupper för smittan, men det innebär också stora svårigheter för den enskilde som drabbas. Människor i karantän uppmanas att inte gå och handla, inte gå ut med hunden eller på andra sätt vistas utanför det egna hemmet. Det är därför viktigare än någonsin i nuvarande kris att visa solidaritet genom att hjälpa varandra. I nätverket Granne till Granne Malmö med över 1 500 medlemmar erbjuder vi tillsammans med många andra hjälp till de isolerade med att få hem förnödenheter, gå ut med hunden och annat som de drabbade inte kan göra själva. Nätverket är såklart mån om att detta ska ske på ett säkert sätt och initiativet sker i samråd med sjukvårdspersonal. Vi har även genom nätverket Granne till Granne försökt visa solidaritet med den tungt belastade sjukvården. I följd av den rådande resurs- och materialbrist inom vården har nätverket stötta sjukvårdspersonal genom att tillverka visir.

Vilka frågor är viktiga att lyfta just nu?

Av vad vi kan se är vi påväg mot en ekonomisk kris. Tiotusentals har redan varslats och arbetare inom bland annat restaurangbranschen, kultursektorn, turismen, industrin och gigekonomi står utan försörjning. I samma stund fokuserar den svenska staten och riksbanken på att ge stödpaket till näringslivet samtidigt som den nedmonterade vården går på knäna och medan allt fler riskerar att bli bostadslösa som följd av förlorad inkomst och orimliga bostadsvillkor. Snacka om felprioriterat av staten! Som vi kan se har pandemin bidragit till att frågor om bostad, arbete och vår välfärd ställs på sin spets. Idén om hur vi ska omstrukturera vårt sätt att leva är mer aktuell än någonsin. Det är relevant att reflektera över om vi faktiskt ska gå tillbaka till hur samhället var innan pandemin eller om den borde förändras permanent. Vad pandemin har visat är hur bräckligt och ohållbart nuvarande samhällsstruktur är för oss. Är rådande system enda sättet organisera våra liv utifrån eller finns det andra alternativ?

Schema för första maj:

📌 10:00 – Intro

📌 10:15 – Välkommen till Malmö

📌 11:00 – Quiz!

📌 12:00 – Tiny Oceans (Musik!)

📌 13:00 – Eld och Rörelse

📌 14:00 – Årsutvärdering med gäster!

📌 15:00 – Hyperloop (Musik!)

📌 15:30 – HEMLIGT

📌 16:15 – Avslutning

Livesändingen sker på Facebook.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu