Avsnitt 29: Nazismus, ein deutsches Beispiel… och lite, lite Ryssland

Då kommer detta andra avsnitt av två i vårt försök att ta oss an fascismen i först Italien och nu Tyskland (och lite Ryssland) med ansatsen att försöka förstå rörelsen utifrån klass. Trasproletariatet och proletariatet, mellanskiktet och studenterna, ungdomarna och de äldre. Vi pratar vidare i samma sfär som föregående avsnitt men den här gången hoppar vi upp en gränsdragning på den europeiska kartan (Lichtenstein osynliggörs medvetet).

Fememord, spartakister, kupper, frikårer, NSDAPs kometfärd från 1928-1933, Weimarrepubliken, högskolering, NSDAPs klasspolitik, pogromer och de långa knivarnas natt och debatt om fascisternas vara eller icke vara som kapitalets sista försvarlinje. Med mycket mera i detta avsnitt av U&F.

Godt spies!