Samtal: Malmö och Bostadskapitalismen

Det här avsnittet är en inspelning av ett samtal som hölls efter att vi i Allt åt alla Malmö tillsammans med Vänsterpartiet Malmö hade visat filmen PUSH på Panora. Samtalet utgår ifrån filmen men kretsar kring Malmös bostadsmarknad och vart vi kan hitta vägar för att slåss för en utökad rätt till staden.

I samtalet så deltar Carina Listerborn från Malmö Universitet som är författare till boken Bostadsojämlikhet, Emma-Lina Johansson som är kommunpolitiker för Vänsterpartiet, och Radio åt alla-profilerna Anna och Erik från Allt åt alla Malmö. Moderator är Victor, också från Allt åt alla Malmö.