Fossilkapitalet, fascismen och framtiden

2019-09-12

I år det 20 år sedan syndikalisten Björn Söderberg sköts till döds av nynazister i sitt hem i Sätra i södra Stockholm. 2019 markerar också 46 år sedan Augusto Pinochets statskupp i Chile, så väl som 80 år sedan Francisco Franco, vid andra världskrigets utbrott, tog makten i Spanien.

Det har aldrig funnits några tvetydigheter om fascismens människofientliga ideologi och de miljoner döda de staplat under sin snart 100-åriga historia. I Sverige har fascismen länge varit ett reellt och närvarande hot för enskilda individer, vilket morden på Björn Söderberg, John Hron och Gerard Gbeyo med flera tydligt visar. Internationellt har fascismen varit ett reellt hot mot hela folk och sociala grupper, där judar, romer, homosexuella och kommunister mördats industriellt.

Något nytt har dock hänt under det senaste årtiondet. Rörelser har återigen växt sig starka världen över där auktoritära ledare med fascistiska drag tagit makten i land efter land. Donald Trump i USA, Jair Bolsonaro i Brasilien, Recep Tayyip Erdoğan i Turkiet, Victor Orbán i Ungern och bröderna Kaczyński i Polen representerar alla ett spektrum som utöver att trampa på förtryckta folk uppvisar ett genomgående förakt för själva livsbetingelserna på planeten.

Donald Trump har förutom att sätta sydamerikanska migranter i koncentrationsläger längs USAs södra gräns också återlegaliserat fracking och ämnar att möjliggöra denna skändning av det gemensamma på över en miljon hektar i Kalifornien. Denna fossilextraktion bygger på att stora mängder kemikalieblandat vatten med högt tryck pumpas ned i jorden med syftet att hydrauliskt spräcka skifferlagren under marken och frigöra olja och gas. Förutom den stora klimatpåverkan som kommer i form av koldioxid i atmosfären så förorenas även grundvattenreserver i kombination med ökade risker för jordbävningar när berggrunden destabiliseras.

Regnskogen i Amazonas producerar cirka 6% av allt syre som bildas genom fotosyntes på jorden. Jair Bolsonaros regim i Brasilien gör dock vad de kan för att minska den siffran, med målsättningen att inhängna och omvandla de gemensamma reservaten till privatägd åkermark som kan generera avkastning till den jordägande överklassen. I processen eldas ofattbara mängder rengskog upp vilket på global nivå underminerar kapaciteten för planeten att absorbera koldioxid, och på lokal nivå leder till stora katastrofer för Amazonas ursprungsbefolkningar.

Den auktoritära högerns hållning i klimatfrågan kontrasteras inte heller av positionen bland världens nyliberala ledare. För även de som synbart tagit till sig och förstått situationens allvar tycks helt oförmögna att agera i strid mot fossilkapitalets intressen. När olje- och gasindustrin säger hoppa, frågar världens politiker hur högt. Det finns dock en markant skillnad, för där centrismen präglas av postpolitisk handfallenhet drivs de reaktionära av en närmast sadistisk passion att förinta jordens allmänningar.

För varje dag som går blir det mer och mer tydligt att vi inte kan vänta på att politiker och företagsägare ska ta sitt ansvar och städa upp efter sin månghundraåriga rovdrift på såväl människor, djur som själva planeten i dess helhet. Vi måste själva gå ut på gatorna, strejka, blockera, och agera för att krossa fossilkapitalet, fascisterna och deras tysta medlöpare i den nyliberala högern.

Antifascism har alltid varit självförsvar, och dessa ords betydelse blir allt mer bokstavliga, allt mer universellt omfattande, för varje dag som går. Bara genom det klasslösa samhället och en organisering av var och en efter förmåga, för var och en efter behov, kan vi alla överleva utan att för all framtid förstöra grundförutsättningarna för liv på planeten.

I början av september deltog vi i massaktionen ”Folk mot fossilgas” som framgångsrikt blockerade fossilgasterminalen i Göteborgs hamn under 12 timmar. Den 12 oktober kommer vi att hedra Björn Söderbergs minne under minnescermonin i Stockholm. Båda dessa händelser är en del av samma kamp. Vi hoppas att du vill stå med oss och kämpa för planetens överlevnad mot de som försöker förgöra den.

För att vi måste. För en framtid värd att tro på.

/ Allt åt alla Stockholm

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu