2019-07-23

I vårt tjugoandra avsnitt tar vi oss an ”Postdemokrati” av Colin Crouch. Diskussionen utgår ifrån Crouch grundantagande: De institutioner som associeras med en liberal representativ demokrati kan till formen förbli intakt, men till följd av företagens växande dominans och invasion av det politiska riskerar den demokratiska ordningen att urholkas.
Resultatet det enda som kvarstår är en postdemokratisk världsordning.

Håll till godo!

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu