Avsnitt 22: Den postdemokratiska världsordningen

I vårt tjugoandra avsnitt tar vi oss an ”Postdemokrati” av Colin Crouch. Diskussionen utgår ifrån Crouch grundantagande: De institutioner som associeras med en liberal representativ demokrati kan till formen förbli intakt, men till följd av företagens växande dominans och invasion av det politiska riskerar den demokratiska ordningen att urholkas.
Resultatet det enda som kvarstår är en postdemokratisk världsordning.

Håll till godo!