Avsnitt 18: Poddarnas fördömda pratar om våld

Detta avsnitt avhandlar Hannah Arendts ”On violence” och markerar slutet på vårt tema om våld. Vi sätter oss för att försöka förstå Arendts distinktion mellan våld och makt, och hur denna onyanserade separation förvirrar snarare än att förklara. Arendts radikala avståndstagande sätts i relation till Fanons förståelse av våld som en del i ett självförverkligande av den underordnande.