2019-01-09

Detta avsnitt avhandlar Hannah Arendts ”On violence” och markerar slutet på vårt tema om våld. Vi sätter oss för att försöka förstå Arendts distinktion mellan våld och makt, och hur denna onyanserade separation förvirrar snarare än att förklara. Arendts radikala avståndstagande sätts i relation till Fanons förståelse av våld som en del i ett självförverkligande av den underordnande.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu