Tyskland: Ökad repression mot vänsterradikala frizoner i Berlin

2018-12-16

Översatt från konfront.dk, ursprungligen publicerat 2018-12-08.

Torsdagen den 15 november klockan sex på morgonen stormade flera hundra poliser (inklusive den speciella elitstyrkan SEC (Spezialeinsatzkommando) från Tysklands statliga anti-terror grupp, utrustade med automatvapen, det autonoma husprojekt Rigaer 94 i Friedrichshain, Berlin. Det genomfördes även polisrazzior på fyra andra adresser runt om i Kreuzberg, som liksom Friedrichshain är känt för att vara ett vänsterradikalt och självständig område med många autonoma bostadsprojekt, kaféer och sociala centrum.

Som orsak till insatsen angavs ett vagt formulerat skäl om att polisen skulle samla in bevis mot personer som misstänks ha vandaliserat en kiosk i maj. Men med tanke på att det i Berlin sker väpnade rån mot kiosker på nästan daglig basis, vilka aldrig leder till så storskaliga polisinsatser, framstår det som absurt att angreppet mot kiosken skulle vara den verkliga anledningen till att 560 poliser gick till en så våldsam attack hela sex månader efter händelsen. Det är även osannolikt att personerna som är inblandade i kioskkonflikten skulle ha något som helst att göra med det autonoma husprojektet Rigaer 94. Det tycks snarare finnas andra skäl till polisens våldshandlingar.

Rigaer 94

Under tillslaget observerade vittnen att poliserna videofilmade trappuppgångarna i Rigaer 94. Närvarande vid tillslaget var även en advokat som påstod sig representera husets ägare. Denna advokat har tagit bostadsprojektet till domstol två gånger i försök att stänga ner projektets verksamhetslokal Die Kaderschmiede, vilken fungerar som ett socialt center med folkkök, filmkvällar och andra politiska arrangemang. Advokaten lyckades dock inte bevisa att han faktiskt representerade husägaren, vilket resulterade i att domstolen dömde till förmån för de boende. Det är praktiskt taget omöjligt att ta reda på vem som egentligen äger huset Rigaer Strasse 94, eftersom denne är väldigt ljusskygg och döljer sin verksamhet bakom ett engelskt brevlådeföretag med adress på Jungfruöarna.

På eftermiddagen, ett par timmar efter det storskaliga tillslaget, där för övrigt ingen arresterades, återvände advokaten till Rigaer 94. Denna gång hade han med sig en hantverkare i syfte att ta bort järndörrarna och den grindport som skyddar byggnaden mot inkräktare. De boende och deras advokat kunde dock förhindra att dörrarna avlägsnades. På grund av dessa händelser beslutade man inom husprojektet att organisera nattvakter för att förhindra att dörrar och gallerdörrar avlägsnas under natten.

Eftersom det är kallt i Berlin i november tände nattvakterna en eld i en oljetunna för att värma sig. Det utlöste ännu en polisoperation tidigt på morgonen, med en bullrig helikopter och flera polisenheter som släckte elden och tog bort tunnan med hjälp av räddningstjänst. Polisen hävdade på sin twitter att insatsen berodde på att föremål hade antänts på Rigaer Strasse och att en brandsläckare hade kastats mot dem under insatsen. Uttalandet ändrades senare till att de hade blivit besprutade med en brandsläckare, och därmed riskerat liv och lem.

Hets mot frizoner

Samtidigt som repressionen mot Rigaer 94 ökar hotas även ett liknande autonomt kollektiv i Friedrichshain, Leibig 34, med vräkning. Det anarkistiska, queer-feministiska husprojektet Liebig 34 har funnits sedan 1990 men nu vägrar ägaren till huset att förnya hyresavtalet som löper ut på nyårsafton 2018.

Kvarteren runt Rigaer str 94 och Liebig str 34 har utsatts för extrema förtryck sedan hösten 2015. Utan konkreta skäl förklarades kvarteren vara särskilt kriminellt belastade, ett så kallat ”Gefahren Gebiet” – ett ”farligt område”, vilket inte stämmer överens med den faktiska brottmålsstatistiken. Under de senaste tre åren har åtskilliga id-kontroller och kroppsvisiteringar utförts på gatan. Dessutom har Rigaer 94 blivit utsatt för fyra polisattacker, en olaglig räd av Die Kaderschmiede och en tre veckor lång polisbelägring. Den efterföljande rättegången resulterade i att husprojektet fick tillbaka lokalerna och verksamheten kunde återupptas i Die Kaderschmiede.

Liebig 34

I ett massivt mediadrev riktat mot Rigaer 94 har husprojektet blivit rubricerat som en vänsterextremistisk, terroristisk, kriminell högborg. Det hela utgör ett komplicerat spel av bostadsspekulation, gentrifiering, politiska motiv till att måla ut husprojektet som fiender, polisbrutalitet och av att autonoma husprojekt vägrar böja sig utan istället fortsätter att göra uppror.

Det finns förmodligen flera olika skäl till den nu aktuella polisrazzian. Dels fick poliskåren en möjlighet genomföra en taktikövning på riktiga människor. Dels var det förmodligen ett försök att försvaga och splittra den autonoma miljön inför det kommande vräkningshotet av Liebig 34. Dels fick Berlins politiska styre en anledning att spänna musklerna i en styrkeuppvisning genom att slå mot Rigaer 94. Innensenatorn skrev på twitter att de har satt igång det stora polispådraget för att visa vem som bestämmer över platsen. Samtidigt underströk man att insatsen bara handlade om att bekämpa kriminalitet och att den stora polisstyrkan endast syftade till att skydda enskilda poliser mot våldsamma övergrepp från den autonoma sidan. Det var alltså detta som motiverade att flera av de boende i husprojektet fick laserpekare från helautomatiska vapen riktade mot pannan den tidiga morgon som razzian genomfördes.

Under en demonstration för att visa solidaritet med de hotade bostadsprojekten och mot överdriven våldsanvändning samlades den 23/11 ca. 350 deltagare. Båda bostadsprojekten uppmanar till internationell solidaritet genom stödaktioner och välkomnar inresande aktivister.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu