2018-11-16

I detta vårt sjuttonde avsnitt avhandlar vi frågan våld som politiskt verktyg. Diskussion utgick från två artiklar, se bifogad länk. Utöver detta diskuteras politiskt våld utifrån Sorels förståelse av fenomenet samt Zizeks dinstinktion mellan subjektivt och objektivt våld.
Det blir således en våldsam kollision mellan tänkare där diskussionen berör svart historia i allmänhet och Nelson Mandela i synnerhet. Mandela var trots allt tusen gånger våldsammare än vad liberaler vill ge sken av, och detta är trots allt tusen gånger bättre.

För vidare läsning
The Negro holocaust- Lynching and Race Riots in the United States,1880-1950
http://teachersinstitute.yale.edu/curriculum/units/1979/2/79.02.04.x.html?fbclid=IwAR3e4gp0-Y5NrxpzkZ4FXzOzAhlZSW8LblV44Qbu-yRFq0VUjK3ySbReLZY#d

Lynching and Race Riots in the United States,1880-1950
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/12/mandela-and-the-question-of-violence/282255/?fbclid=IwAR2URKj7iOr6yputShsVVDP_DsmHvURReZmnmUsrCvJ-QezjLsus4czwYXo

Sorel och våldet
https://uppgangochfall.wordpress.com/2017/08/24/del2-sorel-och-valdet/

Umkhonto we Sizwes manifest
https://uppgangochfall.wordpress.com/2018/03/18/del-1-umkhonto-we-sizwes-manifest/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu