Avsnitt 16: Vuxna män gör saker tillsammans

I detta vårt sextonde avsnitt tar vi avstamp i den omskrivna och diskuterade boken “Tribe: On Homecoming and Belonging” av Sebastian Junger. I boken försöker Junger blanda en cocktail av antropologi, historia och psykologi i syftet att besvara den slitna frågan om meningen med den mänskliga existensen. Varför har libertarianer tagit boken till sig då den i grunden beskriver hur en förutsättning för människans utveckling och en del av vår evolution är önskan att vara en del av något större, ett fastland snarare än en ö? Varför ökar den psykiska ohälsan i senkapitalismens centrum i en högre takt än i dess periferi, och hur kommer det sig att soldater som överlevt krig dör av fred?

Diskussionsunderlag
Religion i Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Japan

Tribes on homecoming and belonging
https://www.adlibris.com/se/bok/tribe-on-homecoming-and-belonging-9780008168186

Joe Rogan experience- Sebastian Junger

The swedish theory of love
https://www.imdb.com/title/tt4716560/?fbclid=IwAR2uJN3xt5U7XQqHa8kvReri9jWFslbqAoxwJYy8tUyGe3X8ZLJ37_ssiw4