2018-10-08

I avsnitt 15 analyserar vi konspirationsteorier som världsbild. Vi utgår ifrån Mattias Gardells mästerverk Rasrisk och Rasmus Fleischers avhandling, Populism och apokalyps – Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier. I avsnittet försöker vi analysera och dissekera konspiracism. Vilka gemensamma drag kan skönjas i denna världsbild och vilken funktion fyller den i människors vardag? Vi vill dock varna för att detta är vårt kanske mest sossiga avsnitt hittills.

Avhandlingen Hittar ni här: https://rasmusfleischer.se/uppsats/konspiracism.pdf

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu