Avsnitt 14: Det objektiva våldets inneboende logik

I detta vårt fjortonde avsnitt tar vi oss an Slavoj Žižeks Violence från 2008. Med utgångspunkt i boken försöker vi besvara frågan kring vad våld är.
Vi ställer oss frågan om det kan vara så att de försök som görs att minimera våld i själva verket utgör dess fundament. Så välkommen på en resa från Frölunda till New Orleans. Från Paris förorter till Jerusalem.