2018-09-24

I detta vårt fjortonde avsnitt tar vi oss an Slavoj Žižeks Violence från 2008. Med utgångspunkt i boken försöker vi besvara frågan kring vad våld är.
Vi ställer oss frågan om det kan vara så att de försök som görs att minimera våld i själva verket utgör dess fundament. Så välkommen på en resa från Frölunda till New Orleans. Från Paris förorter till Jerusalem.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu