2018-09-13

Följ med Patrik när han reflektera kring alienation och hur kapitalismens påverkar våra mellanmänskliga relationer.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu