2017-05-08

Vad är Radio åt alla? Hanna frågar ut Gustav och Erik om varför Allt åt Alla Malmö skall göra radio. Är det för att bryta den borgerliga dominansen eller bara för att ha kul? Lyssna så får du svaren!

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu