Vårtecken v4-5: Ockupera BB! Ockupera flygplatser! Ockupera allt!

2017-02-06

Trots att det bara är januari fortsätter vårtecknen strömma in med massprotester på gator och torg. Brand fortsätter sin spaning efter tecken på ett stundande uppror.

Strejk i Göteborgs containerhamn

I Göteborgs containerhamn kämpar Hamnarbetarförbundets avdelning, Hamn4an på mot APM Terminal / Maersk. APMT har ingått kollektivavtal med minoritetsfacket Transport och ställt Hamn4an (med 85% av arbetsstyrkan som medlemmar) utanför förhandlingarna (läs om hur fack ställs mot fack här. APMTs ambition är att göra arbetsstyrkan mer flexibel och kraftigt minska antalet fastanställda. Hamn4an satte i november in punktstrejker och gick den 24 januari ut i en endagsstrejk – samma dag som APMTs uppsägning av ett 60-tal hamnarbetare skulle börja gälla. Hamn4an har utestängts i förhandlingarna från att representera sina varslade medlemmar. Solidaritetsgrupper för hamnarbetarna har bildats i Göteborg och Stockholm.

BB-ockupationen i Ådalen
På måndagskvällen, den 30 januari, hade många samlats på Sollefteå sjukhus i syfte att inleda en ockupation i protest mot nedläggningen av BB. Ockupationen skedde efter ett och ett halvt år av intensiva konflikter kring Västernorrlands läns landstings tuffa besparingskrav riktade framförallt mot vården i Ådalen. Sedan de styrande socialdemokraterna svek sitt vallöfte om tre fullvärdiga akutsjukhus i länet har en serie enorma demonstrationer genomförts. Medborgare har granskat landstingets ekonomi – med stigande kostnader för konsulter, chefslöner och stafettläkare – och genomfört en mängd möten där resultaten föredragits. Därtill har också en rad försök gjorts att undersöka andra driftsformer för att garantera sjukhusets existens; exempelvis genom bildandet av Föreningen Vård och Omsorg i Norrland (VOON) som erbjudit landstinget att ta över i kooperativ form. Ockupationen som nu sker ska alltså ses som ett komplement till en i övrigt myllrande social rörelse som vuxit sig stark på platsen. Under dess första vecka har bilderna och informationen flödat i sociala medier om deltagare som avlöser varandra dygnet runt och lokala handlare samt föreningar som på olika sätt bistår att göra ockupationen hållbar. Ockupanterna själva säger att de utan tvivel stannar tills de styrande i landstinget backar, eller förlorar makten till någon som är beredd att riva upp beslutet.

Upprop för social strejk 8 mars
På internationella kvinnodagen 8 mars blir det global kvinnostrejk. Och eftersom Sverige är en del av världen kommer detta ske även här. Med anledning av attacken på aborträtten från Polen till Irland och USA, mäns våld mot kvinnor i Italien och Sydamerika och nyliberalismens attack på arbetarklassen med mera har vi sett överväldigande protester bara senaste månaderna. Och nu mobiliseras det på än fler håll inför en synkroniserad, världsomspännande kvinnostrejk. Efter att Ni una menos i Argentina initierade strejken publicerade den internationella plattformen Transnational social strike förra veckan ett upprop och i Sverige har redan fler grupper nappat på uppmaningen med egna initiativ. Det handlar om att kvinnor kollektivt återtar sin makt i de domäner där de förlorat den, i de prekära anställningarna, i rätten att få bestämma över sina egna kroppar och rätten att bestämma över sin tid. 8 mars är dagen då kvinnor världen över vägrar att erbjuda sitt betalda, underbetalda eller obetalda arbete. Alla som på något sätt jobbar eller lägger sin livsenergi och tid på produktion och cirkulation av varor och tjänster, reproduktionen i hemmet och omsorgen av varandra, service, omhändertagna och socialt ansvar, eller bara känner att det system (kapitalismen) som exploaterar och sen fullständigt skiter i våra rättigheter, är värt en rejäl känga, välkomna att delta! Förslag på hur du kan delta i Sverige kommer snart. Håll utkik!

Protester mot USAs stängda gränser
De stora Women’s march när Trump svor presidentseden blev ett första startskott och har följts av en lång rad andra protester på nolltid. Trumps chockpolitik genom att trumma igenom ständigt nya förändringar i en rasande takt sina första dagar vid makten har följts av ett lika snabbt ihopdraget motstånd, på alla nivåer. Trumps exekutivorder för en temporär ”muslim ban”, inreseförbud för medborgare från sju länder där muslimer är i majoritet, utlöste snabbt en rad manifestationer och blockader på de flesta av USA:s internationella flygplatser. En federal domare har tillfälligt blockerat ordern. I New York har butiksägare med bakgrund i Jemen genomfört en endagsstrejk. Även arbetare på Comcast har strejkat i flera städer.

Demonstrationer mot korruption i Rumänien

Oklart vilken riktning denna massprotest kommer ta sig, den påminner mycket om ukrainska Maidan i all sin ambivalens, med motstridiga tendenser. I december 2016 vann socialdemokraterna valet, men röstdeltagandet var lågt. De öppnade med en exekutivorder om en fängelsereform som skulle ge strafflättnader för lindrigare brott. Hos många sågs det som ett tecken på att en korrupt politikerklass med kopplingar till den gamla regimen försökte komma undan korruptionsanklagelser och frisläppa korrupta politiker. En första demonstration med 30 000 hölls i Bukarest 22 januari, men när reformen smögs igenom 31 januari exploderade massprotester på gatorna. Den 1 februari, dag två hade de växt till 120 000 och dag 3 ska 250 000 samlats i hela Rumänien. 4 februari demonstrerade 330 000 i den största manifestationen sen Ceaușescuregimens fall.

 

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu