Om inte våra liv har något värde – då strejkar vi! Upprop för en global kvinnostrejk den 8 mars 2017

2017-01-29

 

Till följd av förra årets mobiliseringar och kvinnostrejker, efter de massiva feministiska demonstrationerna i samband med Trumps inflyttning i Vita huset, pågår just nu runt om i världen förberedelser och offentliga möten för att detta års 8-marsfirande ska resultera i en massiv kvinnostrejk. Vi uppmanar alla som planerar något initiativ den 8 mars att dela detta upprop för att öka den transnationella spridningen av den feministiska strejkrörelsen.

Från Polen till Argentina, från Turkiet till Italien – en global feministisk rörelse är på frammarsch. Den 8 mars kommer kvinnor i mer än 20 länder gå ut på gatorna och strejka. Under loppet av en dag kommer de störa produktionen och reproduktionen. Detta med inspiration från kvinnostrejkerna i Argentina och Polen liksom från den enorma demonstrationen mot kvinnovåld i Italien. Men också till följd av de globala kvinnomarscherna som startade i Washington och London och som översvämmade hundratals städer – den 8 mars kommer att utmynna i ännu ett upprorsögonblick. Alla vi som protesterar mot det nyliberala patriarkatet kommer att kämpa tillsammans mot mäns våld och de restriktioner som nu införs för att begränsa kvinnors rätt till abort; moderskapet anses vara kvinnors enda möjliga öde. Mot de materiella, symboliska och diskursiva hinder som står i vägen för kvinnors frihet.

Strejken kommer att äga rum i hemmet, där kvinnor tar hand om äldre och barn. I fabriken, där kvinnor producerar för den globala marknaden. Den kommer äga rum på skolor och sjukhus, i offentliga och privata sfärer där de garanterar reproduktionen av samhället och ändå får mindre betalt än män – om ens betalt överhuvudtaget – och ofta arbetar under extremt prekära villkor. Den kommer att äga rum på universitet och i skolor där könsroller och sexuella hierarkier cementeras, där utarmandet och privatiserandet av kunskap pågår. Den 8 mars kommer att vara en dag när migrantkvinnor protesterar. De som dagligen utmanar exploateringen genom att röra sig över gränserna, men som fortfarande bär den största bördan av omsorgsarbetet och tvingas till utpressning genom uppehållstillstånd. Det kommer att bli en möjlighet att strejka för hbtq-personer som önskar underminera tvingande könsroller. För alla män som är villiga att kämpa mot den samhällsordning som underordnar, våldtar och mördar kvinnor, alltmedan exploateringen drabbar oss alla.

Detta år kommer den 8 mars inte bara vara ett rituellt datum. I år måste och kommer det att vara ett tillfälle när vi kan visa hur kraftfull strejken är när den går bortom de offentliga arbetsplatserna och genomsyrar hela samhället. När den angriper hemmets sfär. När den uttrycker sig i ett globalt kvinnouppror mot en global nyliberal attack. Den 8 mars kommer också de som formellt inte kan strejka få möjlighet att säga nej till otrygghet och förtryck. Fastän man försöker försvaga strejken genom lagstiftning och utpressning i form av uppsägningar, kommer vi att ta tillbaka den som ett vapen som kan användas på varje plats där förtryck och exploatering utövas.

En strejkrörelse som ovillkorligen överskrider gränsen mellan arbetsplats och samhälle, mellan produktion och reproduktion, mellan länder och regioner – den senaste tidens kvinnostrejker är de mest inspirerande exemplen på vad den transnationella sociala strejken kan åstadkomma. Den 8 mars kommer vi att vara del av ett globalt uppror som syftar till att störta de sexuella maktrelationer som påverkar kvinnor och som dominerar hela samhället. Kvinnostrejken den 8 mars kommer att vara en feministisk mobilisering som för oss samman, vi som dagligen kämpar mot förtryck. Varje röst kommer att höras i en gemensam protest: om inte våra liv har något värde, då strejkar vi!

#Niunamenos #Womenstrike #8M

Plattformen för transnationell social strejk

Mer information om vad som planeras i Sverige kommer snart! Tills dess, ta egna initiativ! Eller maila: socialstrejk8mars@gmail.com med tankar, ideer eller frågor!

Nästa möte för transnationell samordning inför 8 mars är en workshop som kommer att hållas den 11 februari i London, genom TSS nätverket (mer information om exakt tid och plats kommer). För att ta del av eller dela information, uttalanden, material och erfarenhet från praktik och organisation kontakta oss på: info.transnationalstrike@autistici.org. Samt på: transnational-strike.info/

 

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu