Från Ostrava till Husby: ta striden mot bostadsspekulationen!

2016-11-21

2016_10_30_rpg_byty_lidem_zewlakk_-8209     2016_10_30_rpg_byty_lidem_zewlakk_-8398  

Vi har nyligen hört om hur det ökända riskkapitalbolaget Blackstone group köpt upp och nu kontrollerar stora delar av bostadsbeståndet i bland annat Husby. Hur de renoverat med uselt material och billig arbetskraft och till följd chockhöjt hyrorna. Samma sak, att investmentföretag på distans styr livsvillkoren och vardagen för människor i fattiga områden, händer på många platser i Sverige och annorstäders.

I den gamla industristaden Ostrava, tjeckiens tredje största stad, har invånarna fått se standarden och kvalitén på sina bostadshus sjunka och anledningen stavas bostadsspekulation. Många av de som drabbats av privata bostadsvärdars affärer lever under prekära förhållanden och har inte haft möjlighet att formera något motstånd. Men förra månaden såg staden ett nytt initiativ: Probud’ domy (Väcka hem). Deras specifika måltavla är RPG Byty (RPG lägenheter) som förra året oannonserat bytte ägare till över 40.000 lägenheter, från den tjeckiska miljonären Zdenek Bakala till samma famösa investeringsfond som i Husby, Blackstone group, känd som en gamfond, det vill säga en fond som investerar i bolag som håller på att gå i konkurs. När de boende i Ostrava fick nys om försäljningen ordnade de under det lokala kollektivet Probud’ domy en aktionsdag mot Blackstone i synnerhet och bostadsspekulation i allmänhet.

Några av de krav kollektivet har är att RPG Byty (Blackstone) ska offentliggöra sina framtida planer för husen samt ta itu med bristande underhåll, stigande hyror och den ökande segregation som företaget är med och skapar. I en intervju med Probud’ domy i tidningen A2 pratar de om mobiliseringen och deras kamp för allas rätt till staden och mot det som hittills bestämt reglerna för rätten till bostad: kapitalets intressen.

Många människor har intrycket av att den här striden redan är över, trots detta organiserar ni nu en demonstration, vad finns fortfarande att slåss för?

Eva: Kampen har bara börjat! Det finns flera anledningar att fortsätta. En av de huvudsakliga är försäljningen som skedde 2015 till Blackstone, ett företag med hemskt rykte. Många av företagets anställda står inför rätta för bland annat brott mot konkurrenslagen. Och dessutom, genom att sälja lägenheterna till Blackstone kan läget för hyresgästerna förvärras ytterligare. Vi har kontakt med människor från Spanien och USA som redan har varit i strid med Blackstone och som kan vittna om detta.

Vilka vill ni nå med er demonstration?

E: I första hand vill vi informera. Vi vill framföra alla de berättelser vi fått in från människor som bor i ”andra klassens lägenheter”. Vi vill också låta RPG Byty få veta att vi är här och att vi ser vad de håller på med. Det handlar också om att göra människor aktiva och att få dem att dela sina erfarenheter. Tillsammans kan vi göra fler aktioner och åtminstone störa RPG:s verksamhet på ett eller annat sätt.

Jan: Mobiliseringen adresserar människor i RPG:s lägenheter men också de personer som är oroade över hur staden utvecklas. Än så länge har vi bara pratat om RPG men det är ju bara ett exempel på vad som händer på alla de platser som undergår en ”stadsutveckling”. Det här är en perfekt illustration av hur städer exploateras av företag istället för att behandlas som platser där människor lever och bor. Poängen med demonstrationer är att visa att staden tillhör folket. Förutom alla lägenheterna så äger också Blackstone ett antal stora partier land i Ostrava. Vi vet inte så mycket om det än men bland annat så har det decimerade företaget Multi Vest, som har låtit bygga Ostravas största shoppingcentrum på marken, fullkomligt sugit livet ur centrumkärnan. Vi vill visa att människor inte bara är passiva konsumenter utan att vi är helt kapabla att ta över gatorna. Även i Ostrava.

E: Vi vill också dämpa spänningarna mellan de fattiga och medelklassen, varav den första betonar rätten till bostad och den andra, rätten att köpa tillbaka. De olika grupperna har ofta en känsla av att den ena gruppen är ansvarig för den andras problem men bakom deras problem står samma aktörer. Vi vill försöka få dem att komma samman, eftersom alla är offer under samma principer. Även om situationen såklart påverkar de fattigaste mest.

Vad visar RPG för bild utåt?

J: RPG försöker framställa sig själva som ett företag som förser människor med bra boende. Vi försöker pressa dem att i alla fall visa sina planer offentligt. När Bakala ägde husen så var han i alla fall öppen med vad han skulle göra, även om han aldrig genomförde det. Det var en speciell man, som hade sin business i Tjeckien vilket gjorde det möjligt att hålla honom ansvarig, även om ingen annan än hyresgästerna faktiskt gjorde det. Ägaren idag är fullkomligt oberäknelig. Det är inte ens hundra procent säkert att det är Blackstone. Enligt våra analyser så är det Blackstone som äger husen men RPG Byty har varken bekräftat eller förnekat detta. Det är skandalöst att de lägenheter som ska tillhöra folket, nu hör till en vag aktör, vars intentioner vi inte har en aning om. Det låter kanske inte jätteradikalt att begära att planerna ska bli offentliga med tanke på vad de redan ställt till med. Men vi vill att företaget ska bli synligt, delta i diskussionen och ta hand om samexistensen här. För oss är staden en livsmiljö, inte en affär.

E: Vi uppmuntrar till civil olydnad, vi vill att människor är kritiska, nyfikna och söker en mångfald av kreativa sätt att protestera. Inte bara formella sätt, som att till exempel lämna in en klagan till hyresdomstolen och sen vänta i år på att bli hjälpt. Det har hänt alltför många gånger att personer som kontaktat domstolen med liknande ärenden förlorat sina lägenheter. RPG vräker dem bara eller så får hyresgästerna stora problem. De personer som råkar ut för det här kommer inte till demonstrationerna eftersom de redan har fått påföljder. Det finns hur många sådana här berättelser som helst som vi tyvärr inte kan vara mer specifika kring med hänsyn till de utsatta.

Är det möjligt under de här förhållandena att formulera ett enkelt krav som faktiskt skulle förbättra situationen?

J: Jag tror det, men det skulle inte vara rättvist att uttrycka det här och nu. Det är inte tillräckligt att bara diskutera med de mest utsatta, eftersom krav till politiker ofta är meningslöst, de kan inte göra något. Styrka och hopp om förbättring finns i människor. Vi måste enas mot spekulation!

E: Ett specifikt krav skulle kunna vara säkra bostadsförhållanden och garantier. Vilket skulle innebära långtidskontrakt istället för några månader eller ett år, vilket är det vanliga idag. Vidare: maxhyror och ett slut på klass‐ och rassegregationen!

Ursprunglig text: Pavel Šplíchal
Översättning och redigering: Sarah Liz och Niki

Följ Probuď Domy här.

2016_10_30_rpg_byty_lidem_zewlakk_-8529

2016_10_30_rpg_byty_lidem_zewlakk_-8170

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu