Därför har vi ockuperat och etablerat Aula för allmänheten!

2016-07-02

 

13528145_553451861501998_7411424165615407913_o

Demokrati betyder folkstyre!

Folket i Hagsätra, en förort i södra Stockholm, har blivit fråntagna sin rätt till demokratiskt inflytande över sitt bostadsområde steg för steg. Men nu har vi fått nog!

Vi har ockuperat och öppnat upp ett utrymme som sedan länge saknats i Hagsätra och som lyckligtvis fortfarande ägs av kommunen. Byggnaden har inte varit i bruk på över fem år och detta anser vi vara ett slöseri med våra gemensamma resurser. Det råder ett demokratiunderskott i Hagsätra, besluten att privatisera centrum och sälja ut allmännyttan har aldrig varit förankrade hos befolkningen. Snarare har de varit en del av stadens politik att ”revitalisera staden” genom uppifrån skapade idéer om stadsförnyelse som drivs på av privata aktörer och investeringar utifrån.En politik som bygger på att öka vår konsumtion och ersätta allmänna ytor med kommersiella, där enbart de som har råd att konsumera kan vistas. 

Allt detta har lett till att de som ursprungligen bott i Hagsätra, inte kommer kunna bo kvar i sin stadsdel när de som tagit över ansvaret för bostadsbeståndet är klara med de planerade renoveringarna. De privata hyresvärdarna är inte intresserade av att öka inflytandet i området. Snarare är de intresserade av att maximera sina vinster och det blev extra tydligt då Ikano Bostad valt att renovera sina lägenheter med Ikeainredning som, för de som inte redan listat ut det, är en del av en och samma koncern. Genom att påstå att en renovering som leder till 63-procentiga hyreshöjningar (och inte ens låta de boende få uttala sig om vilka renoveringar de anser är nödvändiga eller vilka renoveringar de egentligen har råd med) har Ikano Bostad visat att de inte är intresserade av att föra en dialog med de boende. Snarare visat de att deras vinstintresse står över människors möjlighet att bo kvar i sina hem.

Därför är ockupationen en nödvändighet. Genom att skapa ett utrymme där vi kan mötas och diskutera hur vi vinner tillbaka makten över vår del av staden motsätter vi oss den senaste tidens privatiseringar och utförsäljningar av det vi egentligen äger och bör förvalta gemensamt. Vi kräver att alla de som bor i Hagsätra ska kunna bo kvar samt att det som tidigare tillhört allmännyttan avprivatiseras. 

Vi kräver även att de ansvariga för den så kallade ”demokratisatsningen” i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör tar sig en funderare på vad privatiseringar och utförsäljningar medför i längden i områden som Hagsätra. Vi kräver även att synen på våra hem och rätten att bo kvar förändras och omvärderas till att i fortsättningen stå över ett företags vinstintresse. 

Välkommen till Aula för allmänheten på Glanshammarsgatan 13 i Hagsätra!

Kan du inte besöka oss är du välkommen att besöka vår hemsida: www.hagsatra.se 

 

/Avprivatisera Hagsätra 

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu