Vem tjänar på kulturpolitiken?

2016-03-15

SVT har de senaste dagarna uppmärksammat skillnader i hur mycket kommuner spenderar på kultur. När de intervjuar representanter för de kommuner som spenderar mest framhåller de alla ungefär samma saker. ”Det är viktigt med kultur”, ”det är en del av kommunens identitet”, men framförallt: ”det gynnar tillväxten och inflyttningen”. Kulturens överordnade funktion som platsmarknadsföring blir väldigt tydlig, vare sig det är lilla Åsele som försöker stoppa utflyttningen eller universitetsstaden Umeå som försöker hävda sig mot tyngre utbildningscentra som Uppsala och Lund.

Men utöver det politikerna säger tjänar den kommunala kulturpolitiken också ett omedelbart syfte för fastighets- och hotellbranscherna i de växande städerna. Särskilt tydligt blir detta i de större kommuner som ligger högt i total kulturkostnad. De två större städer som ligger i topp 5 är Umeå och Malmö, två städer som under året som undersökts (2014) lade stora pengar på att bygga dyra kulturhus i centrum, Väven i Umeå och Malmö Live i Malmö. Dessa jättesatsningar rymmer konsertlokaler och dylikt, men är även sammanbyggda med hotell och konferenscenter. I praktiken blir en viktig funktion för bägge kulturhusen att fungera som hotellobby.

Clarion Hotel Malmö Live ägs av Petter Stordalen, norsk hotell- och fastighetsmiljardär som gjort sig känd för sin vräkiga livsstil. På invigningen av Malmö Live gjorde han enligt Clarions pressmeddelande en ”bejublad entré när han anlände via kanalen på en jetski”. U&Me Hotel i Väven ägs av Balticgruppen, ett Umeåbaserat fastighetsbolag ägt av ortens starke man, Krister Olsson. Förutom Väven (som samägs med kommunen i ett gemensamt bolag) äger Olsson även nybyggda delar av universitetet såväl som den nybyggda miljardgallerian Utopia, två andra viktiga delar i den omvandling som kommunen genomför i centrala Umeå. Olsson framhåller själv att han är en av de 10 svenskar som betalar mest skatt, vilket får ses som en lönsam affär med tanke på hur stor del av hans verksamhet som finansieras med just skattemedel.

Utöver de lyckliga ägarna till hotellen som byggts för kulturpengarna finns det andra stora vinnare på städernas kultursatsningar. Skanska fick ungefär 1,3 miljarder för att bygga Malmö Live, Malmö Stads dyraste investering någonsin. Skanska har även själva byggt stora fastigheter i området, till exempel ett hyreshus på 19 våningar samt tidigare nämnda hotell. Totalt handlar det om 27 000 kvadratmeter bygglov för byggnader som är klart högre än tidigare riktlinjer och mer omfattande än vad som först var tänkt. Detta godkändes med skyndsam expediering efter att Skanska ”skänkt” 20 miljoner kronor till Malmö Symfoniorkester, med villkor att byggloven skulle godkännas. Under 2015 avslöjades mutbrott av Skanska i såväl Tjeckien som Brasilien. Skanska var även huvudentreprenör vid bygget av Väven i Umeå, som totalt kostade en dryg miljard kronor.

Både Umeå och Malmö ligger lågt jämfört med andra kommuner när det gäller anslag till musik- och kulturskola. Det är tydligt att faktiskt kulturutövande inte är lika lockande att lägga pengar på som spektakulära och spekulativa byggprojekt. Väven byggdes till kulturhuvudstadsåret 2014, vilket Umeå utsågs till efter en ansökan som bland annat präglades av fokus på den lokala ideellt drivna musikscenen. De två föreningar som mest förknippas med detta fick efter att ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad godkänts inga anslag för arrangemang förrän Dennis Lyxzén kritiserade kommunen offentligt, då fick de totalt 90 000 kronor. Till invigningen då Petter Stordalen anlände på en jetski annonserade Malmö Live efter musiker som skulle spela, dock erbjöds de ingen ersättning utan förväntades spela gratis. En stillsam undran är vilket gage som hade erbjudits om Petter Stordalen och Skanskas VD Johan Karlström hade haft en popduo och erbjudit sig att framträda.

/ Viktor Mauritz, Allt åt alla Uppsala

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu