Nummer 3, 2008 – Arbete

Arbete – ja vad är det? Det kan vara lönearbete – det som många av oss gör för att vi har blivit itutade att det är något vi MÅSTE göra. För att överleva. För att kunna konsumera det vi har fått lära oss att vi vill konsumera. För att bidra till samhället. Hur skulle det se ut om alla bara låg på sofflocket och snyltade på alla andra? Så därför säljer vi oss. Vi säljer vår tid och våra kroppar. Vissa till den grad att deras kroppar förstörs – psykiskt eller fysiskt eller både och. Men vad
gör det? De fick ju betalt.

Sen finns det annat arbete, som till exempel arbetet med denna tidning – det obetalda, ideella arbete som så många av oss väljer att arbeta med. Ett arbete som ger oss erfarenheter som aldrig kan värderas i pengar. Ett arbete som kan bidra till förändring, till den utopiska värld vi ofta drömmer om. Ett arbete som vi gärna gör, för att vi tror på det.

Dilemmat kommer när vi egentligen vill lägga mycket mer av vår tid på det självvalda arbetet och samtidigt ha tid över för annat; för vänner, kamrater, familj. Och för mig själv att göra
sådant som bara jag tycker om att göra. Hur ska vi då förhålla oss till det arbete som detta samhälle ålägger oss att göra – lönearbetet? Ska vi fortsätta att dela tiden mellan alla dessa olika slags arbeten eller ska vi hitta strategier för att kunna leva utan löneslaveriet? Hur väljer vi sätt att försörja oss på? Flera av dessa frågor tas upp i detta nummer av Brand.

Här får du också följa med på semester till Grekland och ta del av Atens anarkistiska värld. Och vi dyker också ner i det självvalda arbetet – det ideella -som vi tycker alltför sällan uppmärksammas. Hur mycket tänker vi på arbetet bakom alla arrangemang vi går på, egentligen?
Ja detta nummer handlar om arbete.

Vi hoppas ni gillar det, vårt arbete.

Brandkollektivet

Texter ur numret