Nummer 1, 1905

Då Roosevelt ( uttalas ~ rosvält), den amerikanska imperialismens och militarismens och på samma gång det amerikanska fredshyckleriets man, lyckades blifva omvald till president, riktade signaturen Ivar till den stora republikens proletärer följande ironiska lilla kväde, som strax efter presidentvalet stod att läsa i den svensk-amerikanska Socialistiska tidningen ”Arbetaren”

Ja, Ro·svält är omvald, så svält nu i ro
Du arbetets son i ditt torftiga bo.
Helt säkert du vinner som förr, proletär,
De skönaste lagrar som svältkonstnär.

När magen sig närmar din ryggrad så vek
Och du känner lukten af välståndets stek,
Betänk hvilken ära dig vederfars då,
När lukten af steken man låter dig få.

När fåfängt du väntar att verkstadens dörr
För dig måtte öppnas, så vet att som förr
Vid himmelska porten än står Sankte-Per
Och insläpper alla som utestängts här.

Så hurra och jubla och fröjda dig nu.
I ro svält hvar vecka i dagarna sju;
Ty nu, när du får hvad du röstade för,
Så är det ju klart att du nöjd vara bör.

 

Texter ur numret