2024-05-07

Högern mobiliserar mot det de kallar genusideologin världen över. Dit klumpar de samman aborträtt, hbtqfrågor, genusstudier, queerteori, minskad nativitet, positiv särbehandling, sexuell frigörelse, transvård och lagstiftningar för jämställdhet. De reproduktiva rättigheterna är under attack i ett konservativt hegemoniskifte. Apans anatomi gästas i detta avsnitt av Lotta Ilona Häyrynen och Myra Åhbeck Öhrman för att prata om varför delar av kvinnorörelsen hamnat i en ohelig tvärfront med antigenusrörelsen i transfrågan.

Läs mer:

Lotta Ilona Häyrynen: Agnes Wold visar hur lätt man radikaliseras
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/zEo3W1/lotta-ilona-hayrynen-om-transfobi-radslor-och-informationskrig

Lotta Ilona Häyrynen: Är inte vi del av den samlade kvinnorörelsen, Agnes Wold och Annika Strandhäll?

Myra Åhbeck Öhrman: Den transkritiska feminismens radikalisering borde vara bekant

Myra Åhbeck Öhrman: All politisk debatt muterar ofrånkomligen till ett kulturkrig

Myra Åhbeck Öhrman: Transrättigheter är mänskliga rättigheter

Hanna Gustafsson: ”Freedom will race like whisky through my veins”
https://fluffyhannis.blogspot.com/2024/04/freedom-will-race-like-whisky-through.html

Victoria Smiths bok Haggor är klaustrofobisk kvinnoläsning

Irena Pozar: Ett meddelande från VeckoRevyn med anledning av debatten om den nya könstillhörighetslagen

Tomas Hemstad: ”Hur många transkvinnor går det på en Agnes Wold?”

Mathias Wåg: I Italien har familjen blivit ett slagfält
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/eJpVRg/mathias-wag-om-feminismen-i-italien

Emil Andersson: Vad som räknas som kön är ett politiskt val

Kontext podcast: Konspirationen kring Ulfs hbtqi-samvete!https://poddtoppen.se/podcast/1480598867/kontext/54-konspirationen-kring-ulfs-hbtqi-samvete

Judith Butler: Who’s afraid of Gender? (Bok)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu