2024-04-22

Civilsamhället är under attack. Och när civilsamhället försvagas är demokratin under attack. Tidöregeringen håller steg för steg på att försvaga civilsamhällets institutioner, dra in finansieringen och motverka folkrörelseorganisering. Med Anna Ardin från Centrum för civilsamhällesforskning går vi igenom hur angreppet på civilsamhället och folkrörelserna är en del av kulturkrigshögerns jakt på ”aktivister” inom institutionerna.

Läs mer:

Mathias Wåg: I högerns kulturkamp är aktivismen ett hot (Arbetaren)

Ali Esbati: Lyft civil­samhället – innan det är för sent (ETC)
https://www.etc.se/ledarkolumn/lyft-civil-samhaellet-innan-det-aer-foer-sent

Anna Ardin, Mattias Irving: Till försvar för demokratin: Tio tekniker vi måste bekämpa
https://esh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1819682&dswid=525

Fredrik von Malmborg: Tidöpolitiken hotar både klimatet och demokratin (Syre)

Sanna Wolk: Utbildningsministern försöker tysta det akademiska samtalet (Altinget)
https://www.altinget.se/artikel/utbildningsministern-forsoker-tysta-det-akademiska-samtalet

Katarina Andersson: Kvinnor för fred förlorar statsbidrag – uppfyller inte demokrativillkor (Syre)

Upprop till försvar för den fria folkbildningen
https://folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2023/upprop-till-forsvar-for-den-fria-folkbildningen/

Öppet brev till regeringen: Äventyra inte civilsamhällets möjligheter att verka

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu