2024-04-10

Vad är skillnaden på en motståndsrörelse, irreguljära stridande, terrorister och illegala kombattanter? Apans anatomi återvänder till öknen med Martin från podden Eld och rörelse som gäst. Genom exempel från både historiska konflikter och aktuella biofilmer försöker vi reda ut den väpnade motståndskampens kriterier. Frank Herberts bok Dune hämtade sin inspiration från Lawrence of Ararbia, kan vi i vår tur lära oss något från T H Lawrence gerillamanual?

För mer info:

Encyclopedia Britannica: T.E. Lawrence on guerrilla warfare:
https://www.britannica.com/topic/T-E-Lawrence-on-guerrilla-warfare-1984900

Wu ming: Lawrence av Arabien om kampen mot copyright

Judith Butler: After Pantin
https://www.versobooks.com/blogs/news/after-pantin

Eld och rörelse #132: Gaza, Ukraina, Nato, Judith Butler

Carl Schmitt: Theory of the partisan
https://dprkcourse.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/08/carl-schmitt-theory-of-the-partisan.pdf

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu