Radio åt alla

Värdet av pengar #10: Värdet av varor ft. Daniel Berg & Rasmus Fleischer

2024-01-21

I värdet av pengar pratar ekonomi-kunnarna Pontus och Li om aktuella händelser och leder oss genom kapitalismens snårigaste djungler.

I detta avsnitt gästas podden av Daniel Berg och Rasmus Fleischer som nyss utkommit med boken Varors värde på Daidalos förlag. Missa inte releasefesten för boken i Stockholm 16 februari.

Under 1900-talet blev konsumentprisindex (KPI) oumbärligt för att förstå och styra samhällsekonomin. Trots dess vikt har det varit svårt att fastställa vad indexet bör mäta och hur mätningen praktiskt genomförs. Varors värde är en historisk studie som avslöjar hur kvalitetsproblemet hanterades i praktiken vid beräkningen av Sveriges KPI. Boken ifrågasätter det ekonomiska vetande som tas för givet och föreslår att alternativa sätt att värdera kvalitet kan ge nya perspektiv på levnadsstandarden över tid.

Produktion: @ProducentKalle
Musik: WW Dödskalle

Stötta gärna oss på vår Patreon!
Handla gärna i vår Webshop!
Följ oss gärna på Twitter!

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu