2024-01-01

Vänstern har alltid haft en viktig representation av judar bland sina intellektuella. Finns det en judisk vänster i Sverige? Hur bemöts kritik av Israel inom den svenska judiska gemenskapen? Isak Gerson, Hanna Rajs och David Buzaglo är aktiva i judiskt församlingsliv och utifrån deras debattartikel pratar vi om hur det är att vara judisk vänster idag. Vad finns det för inspiration att hämta och vad går att göra idag? Samtalet knyter an till diskussionen om sorg, sörjbarhet, minne, melankoli, trauma och återtraumatisering för den judiska erfarenheten som förs inom tidskriften Jewish Curret, i Judith Butlers teorier, Masha Gessens artiklar och Naomi Kleins nya bok Doppelganger (Ordfront, 2023). Hur gör man så att denna erfarenhet skapar broar snarare än murar?

Mer information:

Debattartiklar och upprop:

Isak Gerson, Hanna Rajs, Miriam Selén Gerson, David Buzaglo, Tal Levin, Nelly Klayman-Cohen, Channa Riedel, Gabriel Itkes-Sznap: Varför stöttar Judiska församlingen Netanyahu?
https://www.expressen.se/kultur/varfor-stottar-judiska–forsamlingen-netanyahu/

Upprop: ”Våra judiska värderingar oförenliga med Israels orättfärdiga brutalitet”
https://www.gp.se/debatt/vara-judiska-varderingar-oforenliga-med-israels-orattfardiga-brutalitet.b06131ff-26de-430f-aef6-25099d4f47b2

Upprop: ”Vi vill inte att Israel ska tala i vårt namn”
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/WRGrrg/upprop-om-kritik-av-staten-israel

Podcasts:
On the Nose: Naomi Klein on Israel’s “Doppelganger Politics”
https://jewishcurrents.org/naomi-klein-on-israels-doppelganger-politics

The Dig: Zionism vs. Anti-Zionism med Shaul Magid
Avsnitt 1:
https://thedigradio.com/podcast/zionism-vs-anti-zionism-ep-1-w-shaul-magid/
Avsnitt 2:
https://thedigradio.com/podcast/zionism-vs-anti-zionism-ep-2-w-shaul-magid/

Texter:

Naomi Klein: Israel, Palestine and the dopperganger effect

Masha Gessen: In the Shadow of the Holocaust
https://www.newyorker.com/news/the-weekend-essay/in-the-shadow-of-the-holocaust

Masha Gessen: Comparison Is the Way We Know the World

Isak Gerson: Vägen mot fred finns i sörjandet av den andra sidans offer

Isak Gerson: Israel-Palestina: Målet är att minnas gemensamt – för att kunna glömma. Recension av Haifarepubliken

Enzo Traverso: The war in Gaza ‘blurs the memory of the Holocaust’
https://www.versobooks.com/en-gb/blogs/news/enzo-traverso-the-war-in-gaza-blurs-the-memory-of-the-holocaust

Erik Baker: The Right to Grieve
https://jewishcurrents.org/the-right-to-grieve

Arielle Angel: Beyond Grievance
https://jewishcurrents.org/beyond-grievance

Alexander Jabbari: Eternal victims

Joshua Leifer: Toward a Humane Left

Gabriel Winant: On Mourning and Statehood: A Response to Joshua Leifer

Joshua Leifer: A Reply to Gabriel Winant

Judith Butler: The Compass of Mourning
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n20/judith-butler/the-compass-of-mourning

Stefanie Fox: Jewish Grief Must Not Be Used as a Weapon of War
https://www.thenation.com/article/world/jews-gaza-response/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu