2023-09-12

Globaliseringen har en annan sida. Den undergräver både nationer och demokrati underifrån, genom att slita ut zoner där demokratin inte längre gäller. Det kan handla om inhägnade industriella zoner utan arbetsrätt, exportzoner, gated communities eller NATO-baser. Quinn Slobodians bok Crack-up capitalism: Market radicals and the dream of a world without democracy spårar under underström inom nyliberalismen av anarkokapitalister, paleolibertarianer och altrightfascister, som drömmer om att skapa egna marknadszoner där demokratin är satt på undantag. Gästar avsnittet gör Gustav Ingman som hållit i CMS sommarseminarium på Slobodians bok.

Mer info:

The Dig: Crack-Up Capitalism
https://thedigradio.com/podcast/crack-up-capitalism-w-quinn-slobodian/

LA review of books: Feudalism by Design: On Quinn Slobodian’s “Crack-Up Capitalism”
https://lareviewofbooks.org/article/feudalism-by-design-on-quinn-slobodians-crack-up-capitalism/

The Guardian: Crack-Up Capitalism by Quinn Slobodian review – the economic anarchy of Liz Truss’s dreams
https://www.theguardian.com/books/2023/apr/25/crack-up-capitalism-by-quinn-slobodian-review-market-radicals-and-dream-of-world-without-demoracy-the-economic-anarchy-of-liz-truss-dreams

Jodi Dean: Neofeudalism: The End of Capitalism?
https://lareviewofbooks.org/article/neofeudalism-the-end-of-capitalism/

Jodi Dean: Same As It Ever Was?
https://newleftreview.org/sidecar/posts/same-as-it-ever-was

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu