2023-05-19

Kapitalismen producerar varor, men hur produceras livet under kapitalismen? Hur kan det varje dag finnas arbetskraft för kapitalismen att konsumera, men som återuppstår för att förbrukas på nytt nästa dag. Hur reproduceras arbetaren? Och vems arbete skapar arbetaren? Ekonomhistorikern Carolina Uppenberg gästar podden och pratar om social reproduktionsteori, en feministisk marxism. Vilken roll spelade torpare och tjänstefolk för det gamla bondesamhället och arbetarklassens framväxt. Finns det ett samband mellan omsorgskamper inom välfärd och hushåll, kamp för ökade resurser till skolan och ett försvar av aborträtten? Och döljer sig inte reproduktionskamperna ofta bakom det som slarvigt kallas kulturkamp?

Läs mer:

Carolina Uppenbergs universitetssida:
https://www.su.se/profiles/cali2396-1.315409

Carolina Uppenberg: I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/55921
Artikel som kommer i slutet av maj (läggs upp senare): http://dx.doi.org/10.1080/03468755.2023.2210153

Silvia Federici: Wages against housework
https://libcom.org/article/wages-against-housework-silvia-federici

Mariarosa Dalla Costa och Selma James: Women and the subversion of community (pdf):
https://files.libcom.org/files/Dalla%20Costa%20and%20James%20-%20Women%20and%20the%20Subversion%20of%20the%20Community.pdf

Viewpoint magazines temanummer om social reproduktion:

Bue Rübner Hansen: Surplus Population, Social Reproduction, and the Problem of Class Formation

Tithi Bhattacharya (red): Social Reproduction Theory – Remapping Class, Recentering Oppression

Aaron Jaffe: Social Reproduction Theory and the Socialist Horizon – Work, Power and Political Strategy

Alessandra Mezzadri: A Value Theory of Inclusion: Informal Labour, the Homeworker, and the Social Reproduction of Value” (Antipode)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anti.12701
Tidigare version: https://eprints.soas.ac.uk/34204/

Colin Barker: Social Reproduction Theory: Going Beyond ‘Capital’

Pluto Press: What is Social Reproduction Theory? (Video)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu