2023-03-29

Kapitalismen koloniserar varenda aspekt av våra liv. Våra begär, våra känslor, våra identiteter, våra kön. Vi kan bara relatera till varandra som varor. Längst har det gått för unga tjejer, kapitalismens mönstermedborgare. Eller är vi alla på väg att bli unga tjejer? Liv Strömqvist gästar och pratar om Tiqquns klipp-och-klistrabok Teori om den unga tjejen. Vi behöver en feminism mot varufieringen.

Läs mer:

Tiqqun: Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl
https://files.libcom.org/files/Preliminary%20Materials%20for%20a%20Theory%20of%20the%20Young-Girl.pdf

Stormens utveckling: Oknullad afakille-aura
https://poddtoppen.se/podcast/1453101115/stormens-utveckling-gratisfeeden/141-oknullad-afakille-aura-gratisfeeden

Adam Morris: Drone Warfare: Tiqqun, the Young-Girl and the Imperialism of the Trivial
https://lareviewofbooks.org/article/drone-warfare-tiqqun-the-young-girl-and-the-imperialism-of-the-trivial/

Nina Power: She’s just not that into you

Seth Oelbaum: A Rebuttal to Nina Power’s Infuriating Review of Preliminary Materials For a Theory of the Young-Girl
https://htmlgiant.com/reviews/a-rebuttal-to-nina-powers-infuriating-review-of-preliminary-materials-for-a-theory-of-the-young-girl/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu