Upprop för texter Brand 1/2023: Leva i inferno

2023-01-02

TEMA FÖR BRAND 1/2023: LEVA I INFERNO

En blåbrun regering har fått makten och försöker genomföra ett systemskifte. De redan stängda gränserna ska kombineras med ökade utvisningar, uppbrutna permanenta uppehållstillstånd, ökade poliskontroller. Statsvetaren Niklas Altermark beskriver Tidöavtalet som kännetecknad av en hämndlysten politik. Nu befinner sig de institutioner som arbetar med fel frågor (miljö, jämlikhet, internationellt bistånd) i skottlinjen. Folkbildning, möteslokaler, föreningsbidrag, mediestöd, arbetsrätt är i farozonen.

Helt klart finns starka fascistiska tendenser i systemskiftet. Men hur försvarar vi de vinster ett århundrade av arbetarkamper och sociala rörelser uppnått? Vad kan vi lära av de som lever i totalitära regimer och gör motstånd? Vilka förändringar behöver man vara vaksam på, vad kan man stoppa och vad går att rädda? Och som förutsättning för detta: hur finner vi varandra, hur organiserar vi oss i en tid av angrepp ovanifrån? Hur överlever vi och lever våra vardagsliv i en tid av sammanfallande katastrofer och kriser där makthavarna eldar på kollapsen.

Vi tänker att Italo Calvinos citat från De osynliga städerna om att leva i inferno kan fungera som en ledstjärna för texter. Vi vill ha allt från korta essäer till notiser, serier och reportage, kollektiva intervjuer och personliga artiklar. Deadline för Brand 1/2023 är 31 januari. Kontakta hos på info@tidningenbrand.se för att bolla textidéer och respons på vad du är sugen att skriva om.

”De levandes inferno är inte något som en gång ska komma. Om det finns ett sådant, är det detta som finns här, det inferno som vi lever i alla dagar och som vi skapar genom att leva tillsammans. Två sätt finns det att undkomma det lidande det ger. Det första sättet kan många utan svårighet lyckas med: att acceptera infernot och bli en del av det, till den grad att man inte längre ser det. Det andra sättet är riskfyllt och fordrar ständig uppmärksamhet och övning: att försöka lära sig känna igen vem och vad som mitt i infernot inte är inferno. och hjälpa det att överleva och ge det utrymme.”

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu