2022-12-11

Vi lever i en katastrofkapitalism menar Naomi Klein, ett ekonomiskt system som skapar kriser och katastrofer som hotar våra liv, vårt fortbestånd och ekosystemets överlevnad. Ställda inför en samlad polykris; en samverkad ekologisk kollaps, ekonomisk kris, globala krig, pandemier, resursbrist och skenande levnadsomkostnader behöver vi desperat motstrategier. Hur formulerar vi ett alternativ som försvarar, befriar och utvecklar livet – både det mänskliga och ekologiska. Vad finns det för tendenser i dagens katastrofbekämpning som pekar på ett bortom. Nick Dyer-Witheford lyfter fram biokommunism är ett sätt att tänka sig dessa omsorgsprojekt som skapar en biopolitik, en livsvårdande och reproduktiv politik underifrån. Panelsamtal från SocForum 2022 med Shabane Barot, Jesper Nilsson och Karim Jebari som gäster.

Läs mer:

Nick Dyer-Witheford: Biocommie – Power and Catastrophe
https://projectpppr.org/populisms/biocommie-power-and-catastrophe

Platforms, Populisms, Pandemics and Riots (PPPR):
https://projectpppr.org/

Nick Dyer-Witheford: Commonism – allmänningar som strategi

Adam Tooze: Welcome to the world of the polycrisis
https://www.ft.com/content/498398e7-11b1-494b-9cd3-6d669dc3de33

Naomi Klein: The shock doctrine – The rise of disaster capitalism

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu