2022-11-06

Gänget är hösttrötta, Ellen är sjuk och med på Länk. Pratar nya Spotify-serien, vulgaritet och tiktok.

Om man vill kontakta oss kan man göra det på goteborg@alltatalla.se eller radio@alltatalla.se

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu