2022-10-28

Exploatering och extraktion är den kapitalistiska utsugningens två ansikten. Vad skiljer dem åt och hur hänger de samman? Med Viktor från tidningen Brand som gäst diskuterar vi italienska autonoma marxisten Sandro Mezzadras teorier. Mezzadra är huvudtalare på konferensen Marx 2022 i Stockholm. Mezzadra förklarar hur kapitalet är verksamt, genom att se det som operationer, särskilda ingripanden.

Mer info:

Brand: Kapitalets utsidor och kampen om gränserna – intervju med Sandro Mezzadra

Sandro Mezzadra: How Many Histories of Labor? Towards a Theory of Postcolonial Capitalism
https://transversal.at/transversal/0112/mezzadra/en

Sandro Mezzadra / Brett Neilson: Border as Method, or, the Multiplication of Labor
https://transversal.at/transversal/0608/mezzadra-neilson/en

Mathias Wåg: Gränser går inte runt länder, de går igenom dem

Frassanitonätverket: Gränser finns för att undergrävas

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu