2022-10-07

Kampen för ett allaktivitetshus började 1967 i Stockholm. Två år senare öppnades ett på Gamla Brogatan, ett hus dit alla skulle vara välkomna och kultur skulle vara något man skapade tillsammans, inte bara konsumerade. Men aktivisterna och myndigheterna kom inte överens om hur de skulle hantera självbestämmande, droger och politisk radikalisering. Ett år efter öppnandet ockuperades Gamla Brogatan och svarta fanor hängdes ut genom fönstret. I ett panelsamtal på Filmform diskuterar Paulina Sokolow, Mathias Wåg, Mats Eriksson Dunér och Gunilla Lundahl den dokumentärfilm (och kommande bok) som Eriksson Dunér sammanställt med unikt material om kampen för allaktivitetshus.

Läs mer:

Mats Eriksson Dunér: Vi ville ha allt på en gång (i Mathias Wåg, Dominika V Polanska (red): Ockuperat! Svenska husockupationer 1968-2018)

Mats Eriksson Dunér: Det var en tid då allt var möjligt – All makt åt fantasin!

Mats Eriksson Dunér: Aktivering Samtal

Lars Epstein: Gamla Bro då och nu
https://www.dn.se/blogg/epstein/2015/10/11/gamla-bro-da-och-nu/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu