2022-09-09

Valspecial! Niklas och Ellen pratar med Linnea Lindsköld, Docent vid Borås högskola och föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning, om kulturpolitik: Vad det är, hur den förändrats och dess betydelse inom politiken i stort.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu