2022-06-11

Vi lever mitt i klimatkatastrofen och varken politiken eller tekniken kommer att rädda oss. Politikerna har redan kastat in handduken, när de insett en omfattande omställning kommer bli för svår och kostsam om man bara kan tänka på att vinna nästa val. Herman Geijer gästar podden och pratar om sin nya bok Monstersamhället, och kollektivet Out of the Woods bok Hope against hope. Kan katastrofgemenskaper vara den grund klimatrörelsen måste bygga sin framtida kamp på? Samtalet är den första i en serie inspelades live under seminariet Katastrof och kamp, arrangerat tillsammans med Radio Noden, Brandpodden och klimatnätverket Pull the plug.

Läs mer:

Herman Geijer: Monstersamhället – från förnekelse till framtid

Nej tack zombies
https://nejtackzombies.wordpress.com/

Out of the woods: Hope against hope – samlade texter
https://kaibosworth.weebly.com/out-of-the-woods.html

Intervju med Out of the woods
https://www.commonnotions.org/blog/2020/5/13/g3g8ix9uyj4vi5uvzrpq3x9vdc3lc0

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu