2022-05-30

1972 hölls i Stockholm FN:s första miljömöte. Mötet blev den nya miljörörelsens debut på den globala politiska arenan, när toppmötets agenda togs över av rörelser underifrån. Var kom den svenska miljörörelsen ifrån, när blev den samhällskritisk och hur växte samarbetet med sociala rörelser på de tre kontinenterna fram? Gäst är Tord Björk från Jordens vänner, en av Sveriges mest betydande internationella folkrörleseorganisatörer.

För mer info:

Tord Björk: Miljö och fred förenades 1972

Tord Björk: Toppmöten och motkonferenser 1972-2001 ur ett miljörörelseperspektiv
http://www.folkrorelser.org/texter/moten.html

Folkrörelser och protester: Stockholmskonferensen UNCHE 1972
http://www.folkrorelser.org/Stockholm1972/index.html

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu