2022-04-14

Militära invasioner, handelskrig, inflationens återkomst, prisökningar och klimatkris – allt samtidigt. Hur ska man förstå Rysslands roll globalt och deras angrepp på Ukraina? Med John Hörnquist som gäst försöker detta avsnitt av Apans anatomi att se vad Samir Amin, Immanuel Wallerstein och Giovanni Arrighis världssystemteori kan ge för klarhet över de stora globala förändringarna just nu. Vi försöker ställa de stora världsförändringarna 1991 då hela den geopolitiska kartan ritades om mot det som sker idag. Har USA:s globala hegemoni och grepp över globaliseringen brutit samman?

För vidare läsning:

John Hörnquist (Flamman): Därför gick Ryssland chockterapins väg
http://flamman.se/a/darfor-gick-ryssland-chockterapins-vag

Nick Dearden (Red Pepper) : Samir Amin – a vital challenge to dispossession

Life and Thought – Samir Amin (video):

Samir Amin: The new imperialist structure

Carl Cassegård (Röda rummet): Världssystemet, arbetet och den politiska makten

Jan Viklund: Scen – Världen (ur Demokratins bärare – det globala folkrörelsesystemet)
http://www.folkrorelser.org/demokratins/kap2.html

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu