Matrjosjkafascismen, machnovister och motståndet

Putin motiverar sitt angrepp på Ukraina med att landet ska avnazifieras, för att skydda rysktalande i de ockuperade ”antifascistiska” folkrepublikerna. Vad för ideologi döljer sig bakom Putins krigsretorik? I det här avsnittet hjälper Kristin Halverson oss att spåra den frihetliga traditionen i Ukraina, från självständiga bönder till dagens motstånd mot invasionen. Vi undersöker också de gemensamma ideologiska rötterna mellan Azovbataljonen, europeisk nyfascism och Putins eurasiska imperialism.

För mer läsning:

Praleiski: Adressing Russian propaganda – om Putins ideologiska inflytande på ryska och ukrainska vänstern/antifascismen
https://praleski.org/en/addressing-propaganda

Liasons: A very long winter

Taras Bilous: A letter to the Western Left from Kyiv
https://www.opendemocracy.net/en/odr/a-letter-to-the-western-left-from-kyiv/

Shabane Barot: Upprustning är inte vägen till fred

Novara media: The Azov Battalion & Ukraine’s Far Right, Explained

Naomi Klein: Dödlig nostalgi förenar Putin och Trump
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/ALMGG5/gron-omstallning-ar-enda-vagen-till-fred
https://theintercept.com/2022/03/01/war-climate-crisis-putin-trump-oil-gas/

Fragments of a debate amongst AngryWorkers on the war in Ukraine

Angry Planet: Eastern Europe’s Fascist Salad

CrimethInc: Russia and Ukraine: Grassroots Resistance to Putin’s Invasion
https://sv.crimethinc.com/2022/02/24/russia-and-ukraine-grassroots-resistance-to-putins-invasion